Natuurgeneeskunde

Werkwijze

Natuurgeneeskunde is een verzamelnaam voor verschillende therapieën, waarbij op een holistische wijze naar uw dier gekeken wordt. Dat betekent dat ik niet alleen naar de klacht kijk, maar naar het dier in zijn geheel. Met dit totaalbeeld kan de oorzaak van de klachten achterhaald worden en kunnen de juiste adviezen gegeven worden. Deze adviezen bestaan uit maatregelen en natuurlijke middelen, soms is gedragsbegeleiding nodig.

Heeft uw dier lichamelijke klachten of een gedragsprobleem? Dan kunt u bij mij terecht voor een natuurgeneeskundig consult. AnimalFit is een ambulante praktijk, dat betekent dat ik bij u thuis kom voor een consult. Een eerste consult duurt 1,5 uur, deze bestaat uit een vraaggesprek, onderzoek en adviezen.

Een natuurgeneeskundige beschikt over ruime kennis over medische zaken en gedrag. Wanneer ik het nodig vind zal ik u doorverwijzen naar een dierenarts, gedragstherapeut of dierfysiotherapeut.

Therapieën die ik gebruik

Het advies dat u na een consult krijgt zal bestaan uit maatregelen en middelen. Hieronder staat een lijst van de door mij gebruikte therapieën.

Andere adviezen die ik kan geven hebben betrekking op voeding, leefomstandigheden, beweging, sociaal contact etc.